Organizacja urodzin - Ostrołęka - informacje ogólne

Rezerwacji urodzin dokonuje się poprzez umówienie terminu urodzin z pracownikiem FIGLARIUM, uzgodnienie i wypełnienie formularza urodzin oraz wpłatę zadatku w wysokości 200 zł

- zadatek ma formę bezzwrotną w przypadku rezygnacji z urodzin przez Rodzica/Rezerwującego urodziny. Jeżeli urodziny nie odbędą się z powodów leżących po stronie FIGLARIUM Rodzic/Rezerwujący urodziny ma prawo domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (Art. 394 par. 1 KC).

- formularz urodzin wraz z regulaminem urodzin stanowią umowę między Rodzicem/Rezerwującym urodziny a Spółką zarządzającą marką FIGLARIUM, której akceptacją jest wpłata zadatku przez Rodzica/Rezerwującego urodziny.

a. Minimalna liczba dzieci (przypadająca na jubilata): 10.
Figlarium przygotowuje poczęstunek dla zadeklarowanej przez Rezerwującego urodziny ilości dzieci obecnych na urodzinach. W przypadku, gdy rzeczywista ilość dzieci będzie mniejsza niż zadeklarowana wówczas Rodzic/Rezerwujący urodzin zobowiązany jest do pokrycia kosztów za ilość dzieci wcześniej zadeklarowaną. Deklarację ilości dzieci na urodzinach można zmienić do 24h przed rozpoczęciem imprezy urodzinowej.

b. Rezerwacja stołu urodzinowego trwa 2 h, również wówczas  gdy zostanie dokupione dodatkowa 1 h zabawy.

c. FIGLARIUM zapewnia pełen poczęstunek zgodny z zamówionym pakietem urodzinowym.

d. Rodzic/Rezerwujący urodziny we własnym zakresie może przynieść na uroczystość wyłącznie owoce. Rodzic/Rezerwujący urodziny odpowiada wówczas za zatrucia wynikłe ze spożycia tychże owoców.

e. Tylko tort zakupiony w FIGLARIUM może być spożywany na terenie Centrum Zabaw. Tort jest płatny dodatkowo zgodnie z cennikiem. Współpracujemy z cukiernią "Romanowski". 

f. Rodzic/Rezerwujący urodziny ma możliwość zakupu dla zaproszonych rodziców kawy i herbaty w promocyjnej cenie.

g. Wpłata zadatku na organizację urodzin jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją "Regulaminu urodzin", 

"formularza urodzin", "Organizacją urodzin -informacją ogólną". 

1. Wybierz pakiet urodzinowy - Ostrołęka

Figlarium Ostrołęka - pakiety urodzinowe 20220105.JPG
Figlarium Ostrołęka - pakiety urodzinowe opcje dodatkowe 20220105.JPG

2. Wybierz Tort

3. Wybierz opcje dodatkowe