top of page

Regulamin urodzin

1.   Urodziny  odbywają się w FIGLARIUM  Centrum Zabaw (zwane dalej „FIGLARIUM ” lub „Centrum” przy ul. Marywilskiej 44, lokal F04 w Warszawie). Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub  telefonicznie.

2.   Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu formularza organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku.

3.   Zadatek wpłacany przez zamawiającego jest opłatą za konkretny termin i stanowi kwotę bezzwrotną.

4.   Minimalna wysokość zadatku wynosi 200 PLN, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji, wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.

5.   Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości, przez czas trwania imprezy urodzinowej wyznaczony jest dedykowany stół urodzinowy. Czas wynajmu stołu wynosi 2 godz. (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).

6.   Wejście dzieci do Centrum jest ograniczone czasowo.

7.   FIGLARIUM zapewnia obsługę personelu w czasie trwania imprezy urodzinowej.

8.   Minimalna liczba dzieci urodzinowych to 10 osób łącznie z jubilatem. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia końcowej opłaty za rzeczywistą liczbę dzieci, nie mniejszą niż deklarowana liczba dzieci wpisana w formularz rezerwacji.

9.   Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po jej zakończeniu.

10. FIGLARIUM zabrania przynoszenia własnych artykułów spożywczych na urodziny (wyjątek stanowią owoce).

11. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, przekąski itp.) dostępny jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym barku.

12. Poczęstunek przygotowany dla dzieci musi być spożywany wyłącznie przy stołach urodzinowych.

13. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

14. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu, dodatkowych opcji oraz tortu, należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.

15. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o liczbie gości najpóźniej 24 godziny przed imprezą.

16. W przypadku powiększenia liczby gości Organizator (prawny opiekun jubilata) dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

17. FIGLARIUM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.

18. Za gości urodzinowych uważa się osoby między 1 a 11 r.ż. (nieukończone 11 lat), o wadze do 50 kg i wzroście do 150 cm.

19. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.

20. W święta obowiązują ceny weekendowe.

21. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do FIGLARIUM .

22. FIGLARIUM nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu stołu urodzinowego.

23. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów poza stół urodzinowy.

24. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją:

warunków "Regulaminu urodzin", "Formularza urodzin", informacji ogólnej o organizacji urodzin.

25. Informacje dotyczące cen i rodzajów pakietów urodzinowych oraz opis urodzin na stronie internetowej i w placówce stanowią integralną część regulaminu.

26. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje także "Regulamin sali zabaw FIGLARIUM ".

27.W FIGLARIUM, w jednym czasie może być organizowanych kilka imprez urodzinowych dostosowanych zakresem do możliwości lokalowych Centrum Zabaw.
28. Impreza urodzinowa jest rozliczana każdorazowo wg. cen obowiązujących w dniu jej organizacji. W przypadku rezerwacji terminu urodzin w okresie przed zmianą cen, Organizator urodzin ma prawo zrezygnować z imprezy i wycofać zadatek. Personel FIGLARIUM poinformuje niezwłocznie Organizatora urodzin o zmianie cen, na posiadany adres kontaktowy (sms/mail).

bottom of page