Organizacja urodzin - informacje ogólne

Rezerwacji urodzin dokonuje się poprzez umówienie terminu urodzin z pracownikiem FIGLARIUM, uzgodnienie i wypełnienie formularza urodzin oraz wpłatę zadatku w wysokości 200 zł

- zadatek ma formę bezzwrotną w przypadku rezygnacji z urodzin przez Rodzica/Rezerwującego urodziny. Jeżeli urodziny nie odbędą się z powodów leżących po stronie FIGLARIUM Rodzic/Rezerwujący urodziny ma prawo domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (Art. 394 par. 1 KC).

- formularz urodzin wraz z regulaminem urodzin stanowią umowę między Rodzicem/Opiekunem a Spółką zarządzającą marką FIGLARIUM, której akceptacją jest wpłata zadatku przez Rodzica/Rezerwującego urodziny.

a. Minimalna liczba dzieci: 10.

b. Rezerwacja stołu urodzinowego trwa 1 godz. 40 min., jednak dzieci mogą pozostać w FIGLARIUM łącznie przez 2h. 

c. FIGLARIUM zapewnia pełen poczęstunek zgodny z zamówionym pakietem urodzinowym.

d. Rodzic/Organizator urodzin we własnym zakresie może przynieść na uroczystość wyłącznie owoce.

e. Tylko tort zakupiony w FIGLARIUM może być spożywany na terenie Centrum Zabaw. Tort jest płatny dodatkowo zgodnie z cennikiem. Współpracujemy z cukiernią "Sweet Home". 

f. Organizator urodzin ma możliwość zakupu dla zaproszonych rodziców kawy i herbaty w promocyjnej cenie.

g. Wpłata zadatku na organizację urodzin jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją "Regulaminu urodzin", 

"formularza urodzin", "Organizacją urodzin -informacją ogólną". 

1. Wybierz pakiet urodzinowy

2. Wybierz tort 

3. Wybierz opcje dodatkowe