top of page

Szanowni Klienci,

dla Państwa bezpieczeństwa wprowadziliśmy nowe zasady higieniczno-sanitarne, zgodne z wytycznymi rządowymi.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi:


1️. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jedno dziecko może wejść wyłącznie z jednym opiekunem.

2. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

3️. Każda osoba wchodząca do sali rozrywki powinna dezynfekować ręce przy wejściu płynem dezynfekującym.

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.

5️. Przed wejściem do sali zabaw, dzieci,  obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, natomiast opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.

6️. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.

7️.Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez  opiekunów dzieci. Dzieci bawią się bez maseczek.

8️. Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 1,5 metra.

.

bottom of page